1800 6359

Các loại hàm trong chỉnh nha – Hàm Facemask

Ngược lại với hàm headgear, hàm facemask dùng để kéo hàm trên ra trước để cho hàm trên nằm ngoài tạo khớp cắn đúng. Bình thường, hàm facemask  cũng nên được đeo khoảng 12 giờ một ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn đeo hàm facemask vào buổi tối, nhưng nếu bạn quên hay không thể […]