1800 6359

Các loại hàm trong chỉnh nha – Hàm duy trì

Khi đã tháo mắc cài, bạn sẽ bắt đầu giai đoạn mang hàm duy trì trong quá trình chỉnh nha. Chức năng của hàm duy trì đúng như tên gọi của nó: duy trì và giữ đều răng trên cung răng sau chỉnh nha. Giai đoạn này nói chung sẽ kéo dài trong khoảng ít […]

Các loại hàm trong chỉnh nha – Hàm Facemask

Ngược lại với hàm headgear, hàm facemask dùng để kéo hàm trên ra trước để cho hàm trên nằm ngoài tạo khớp cắn đúng. Bình thường, hàm facemask  cũng nên được đeo khoảng 12 giờ một ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn đeo hàm facemask vào buổi tối, nhưng nếu bạn quên hay không thể […]